طلق هوشمند محصولی است که با استفاده از لایه PDLC قادر به تنظیم انتقال نور بین  حالت شفاف و مات با استفاده از جریان برق AC است. که برای تولید شیشه های هوشمند بر روی شیشه لمینیت می شود.

لایه PDLC چیست؟

لایه PDLCیا (Polymer Dispersed Liquid Crystal) لایه اصلی برای تولید شیشه های هوشمند است که تشکیل شده از قطره هایی به اندازه میکرون از کریستال مایع که در یک ماتریس پلیمر دارای خواص فیزیکی مشابه پراکنده شده اند.

هنگامی که طلق هوشمند PDLC به برق وصل می شود، کریستال های مایع داخل آن هم تراز شده و اجازه عبور نور را ی دهند و زمانی که  جریان برق از طلق هوشمند PDLC قطع می شود، کریستال های مایع به صورت تصادفی قرار می گیرند و نور را مسدود می کنند.