شیشه هوشمند شیشه ای است که با استفاده از طلق هوشمند pdlc توانایی کنترل و عبور میزان نور و گرما را دارد. با فشردن یک دکمه روی دیوار یا اپلیکیشن موبایل، شیشه می تواند از حالت مات به حالت شفاف یا بالعکس تبدیل شود.